Radsight - Live dosimetrisystem

Varenummer: THE 43700100012
Kort informasjon Radsight Live er et komplett system for trådløs overvåkning stråledoser.
  • Produktinformasjon
  • Relaterte produkter
  • Alternative produkter
  • Brosjyrer

Har du persondosimetre med funksjonalitet for fjernavlesning via blåtann og en radSight live terminal, vil det være mulig overvåke dosene til en gruppe personer i sanntid. 

Thermo EPD har meget bra dosimteri og kan måle beta, gamma og nøytronstråling.  Både Hp(10) og Hp(0.07). 

Det finnes ingen relaterte produkter.

Det finnes ingen alternative produkter.

Kontaktperson(er) til dette produktet

Eirik Hauan Gundersen 926 15 001 eirik.gundersen@nmas.no

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter eller tjenester?
Fyll inn dine kontaktopplysninger og hva saken gjelder, så tar vi kontakt med deg.

Kontaktskjema
Bedrift
Telefon
E-post
Melding