VKI leverer sertifisert referansemateriale for parametere det er vanlig å analysere i drikkevann, grunnvann, sjøvann, avløpsvann, slam og jord. Bruk av sertifiserte referansematerialer er viktig hjelpemiddel for å forbedre og sikre kvaliteten på miljøanalyser. Konsentrasjonsnivåene er tilpasset nordiske forhold.

VKI sertifisert referansemateriale (CRM) er fremstilt og sertifisert i henhold til internasjonale standarder og guidelines (ISO Guide 30-35 + ISO/REMCO N337) ved bruk av internasjonale standardmetoder. De sertifiserte verdiene er fremkommet ved ekstern dokumentasjon av materialene ved bruk av utvalgte laboratorier. Sertifisert referansemateriale gir mer pålitelig og sporbar dokumentasjon enn interne standarder eller ikke sertifisert referansemateriale. Hensikten er å kontrollere miljøkjemiske analyser ved å sikre og dokumentere at analyseresultatene er i overensstemmelse med det forventede eller nødvendige kvalitetsnivået.

Generelle vannkvalitetsparametere
 • Næringsstoffer
 • Sporelementer/metaller
Overflatevann, ferskvann og sjøvann
 • Næringsstoffer
 • Sporelementer/metaller
 • Næringsstoffer i naturlig sjøvann
Drikkevann og grunnvann
 • Hovedkomponenter
 • TOC (NVOC) i naturlig drikkevann
 • Sporelementer/metaller
Slam og jord
 • Sporelementer/metaller
 • Organsiske forurensninger
 • Mineraloljekomponenter
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
 • Artikler: 0
 • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse