LGC Standards

LGC leverer narkotiske og farmakologiske standarder både i form av rene substanser og sertifiserte løsninger, under varemerket LoGical. Organiske standarder fra Dr Ehrenstorfer er en del av produktspekteret til LGC Standards.

Les mer på LGC Standard sin hjemmeside.