Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

    WASP – Automatisert utsæd
    WASP effektiviserer, automatiserer og standardiserer mange av de manuelle arbeidsprosessene som blir gjort i forbindelse med utsæd av bakteriologiske prøver. Instrumentet håndterer alle typer prøvemateriale, og er svært fleksibelt med hensyn til ulike prøverør eller beger.
    Varenummer: WASP