Van der Heijden GmbH

Van der Heijden leverer et bredt utvalg av chillere og kjølesirkulatorer for laboratoriebruk, tilkobling til analyseinstrumenter og i ulike industrielle prosesser.

Les mer på Van der Heijden sin hjemmeside