Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

    RadEye GN+, Gamma Neutron Pager with Cs2LiYCl6 (CLYC) crysta
    Opplysning: Thermo kildefinner RadEye GN+ er en moderne og veldig følsom måler. Den er utmerket for å finne ukjente kilder med både gamma og nøytronstråling. Den er bedre egnet enn GN modellen ved måling av nøytroner i et høyenergetisk nøytronfelt
    Varenummer: THE 4250631