Epredia - Anatomisk patologi

Til patologiske laboratorier leverer vi instrumenter og forbruksvarer representert ved de kjente varemerkene Shandon og Mikrom. 

Les mer på Epredia sin hjemmeside