Referansematerialer farmakologi og rettsmedisin

LoGiCal® standarder fra LGC innfrir kravene som stilles til akkrediterte referansematerialer for bruk i farmakologiske og rettstoksikologiske laboratorier. Bruk av akkrediterte referansematerialer er et viktig hjelpemiddel for å forbedre og sikre kvaliteten på analysene.