Vials - Caps - Inserts

Utvalget av prøveglass, caps, insert og septa er meget bredt, og kommer fra produsentene  Macherey-Nagel, Thermo Fisher Scientific og La-Pha-Pac.