Materialtestskap

Klimaskap for dynamisk materialtesting under kontrollerte temperatur- og fuktighetsbetingelser. Temperaturområde fra -70 til 180 °C