Beskyttelse 

Alle laboratoriehansker som skal beskytte brukeren mot kjemisk eller biologisk risiko skal oppfylle kravene  i PPE 89/686/EEC. SHIELDskin CHEM™ er sikkerhetshansker i neopren som gir brukeren høyeste nivå av beskyttelse.

Kjemisk risiko

Hanskene er 300 mm lange og de innfrir dermed minimumskravet til lengde for hansker som skal beskytte mot kjemisk risiko, spesifisert i EN 374-1:2003. De vil motstå gjennomtrengning i minst 30 minutter for 4 av de 12 kjemikalier som er oppført i EN374-1: 200. Hanskene er testet i henhold til EN 16523-1:2015 som omhandler "Bestemmelse av materialers motstand mot gjennomtrenging av kjemikalier". 

Klikk her for å finne hankens resistens mot hvert enkelt kjemikalie.

Her kan du også lese om hvordan hanskene blir testet og om andre forhold det er viktig å ta i betraktning når det gjelder engangshansker og kjemikalier.

Biologisk risiko 

De røde sikkerhetshanskene har Acceptable Quality Level (AQL) på 0,65 og er testet i henhold til EN 374-2:2014 Level 3. Dette representerer høyeste grad av beskyttelse for deg som arbeider med og utsetter deg for farlig, biologisk materiale.

Allergi

Hanskene er produsert på en måte som reduserer risiko for allergireaksjoner i huden (Type 4). Hanskene er pudderfri, består av et dobbelt lag nitril (hvitt og rødt) og inneholder ikke lateks.

Lær mer om hansker 

Engangshansker - Direktiver - Piktogrammer

Om mine hender kunne snakke

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse