3DHISTEC

3DHISTECH har spesialisert seg på digitale løsninger innen patologi. De utvikler og leverer kraftfulle verktøy for rask og nøyaktig diagnostikk, til medisinsk forskning og utdanningsformål. Fremtiden innen patologi er digital, og bruk av bildeteknologi vil bidra til raskere, enklere og bedre diagnoser.

Ler mer her