Alle priser er eksklusiv 25% mva
Bordsentrifuger for microrør - rotor for enkeltrør og rør i strips
Rotorer til bordsentrifuger, High-Speed sentrifuger og Ultrasentrifuger
Kompakte og driftssikre sentrifuger med og uten kjøling. Rotorer for blodprøver, rør fra 1,5 ml og opp til flasker på 1 ...
Karakterisering av makromolekyeler - Ultrasentrifuger og analytisk ultrasentrifuge i Optima-serien