Alle priser er eksklusiv 25% mva
Reagenssystemer for isolering og opprensing av nukleinsyrer fra biologisk materiale – perfekt tilpasset automasjon. NGS ...
Biokjemikaler og utstyr for rutinebruk i molekylærbiologisk laboratorier
Reagenser for cellebaserte assay fra Promega
Kvalitetsprodukter til ulike analyser av DNA og RNA, sammen med en komplett produktlinje for DNA typing.
Kit for manuell og automatisert ekstraksjon av DNA-fragmenter, Genomisk DNA og RNA og plasmider.
Enzymer for vevsnedbrytning og restriksjonskutting
Rør med ulike matrikser eller kuler for effektiv lysering av celler i en rekke forskjellige prøvetyper f.eks. vev, plant...
Bruk ledende teknologi til å studere dine virkelige omgivelser - fra å oppdage mikrobiell forurensning til å isolere DNA...
Reagenser for proteinekspresjon,opprensing og analyse
Reagenser for proteomicsanalyser med massespektrometri
Komplette løsninger for DNA typing, prøvepreparering til STR amplifisering og deteksjon, og avansert dataanalyse softwa...