Mikroreaksjonssystemet ASIA fra Syrris er flowbasert og perfekt for småskalaproduksjon i mengder fra 1 mg opptil ca. 200 mg pr. dag. ASIA er modulbasert og fleksibelt,  kjemikere har dermed mulighet til å tilpasse systemet etter behov og applikasjon. 

Mikroreaktorer og flowbasert reaksjonskjemi åpner for vesentlig raskere reaksjonshastigheter og reaksjonsoptimalisering sammenlignet med tradisjonell "batch"-basert syntese. Fordi mengdene av reaksjonsmaterialer i en mikroreaktor er små, er det mulig å utføre sensitive og reaktive reaksjoner, uten at man må ta hensyn til kraftige eksoterme og reaktive mellomprodukter, mm.

Mikroreaktor reaksjonsoppsett - eksempel

I skissen blir to reagenser pumpet inn i en mikroblander, og i løpet av mikrosekunder vil reagensene være effektift blandet. Ved hjelp av høyt mottrykk (opptil 20bar) og temperaturer over atmosfærisk kokepunkt, blir produktet umiddelbart dannet inne i reaksjonscellen. Cellen består av en glasskanal med en indre diameter på ca. 0,1mm. Ved optimale «superheating» forhold vil reaksjonsutbyttet være større enn ved en tilsvarende batch-reaksjon. Samtidig vil reaksjonstiden være typisk 10 - 100 ganger raskere enn i tradisjonelle batch reaksjoner.

Mengde produkt produsert i et mikroreaktoroppsett er avhengig av mikroreaktorens volum og oppholdstiden i reaksjonscellen. Produksjonen fortsetter uavbrutt så lenge det er tilgang på reagenser. Ved å bruke rør-reaktorer med store reaksjonsceller og høye flow-muligheter kan man produsere kontinuerlig, og i mengder tilsvarende kilostørresle per døgn.

Mikroreaktorkjemi og continuous flow chemistry er spådd en lysende fremtid innenfor organisk syntese, og det er lett å forstå når man leser fordelene:

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse