Thermo Scientific - Spektroskopi

Vår hovedleverandør av instrumentering innen molekylær spektroskopi med teknikker som FT-IR, Raman, NIR, UV-Vis, NMR, XPS og XRF.

Les mer på leverandørens hjemmeside.