Service

En samarbeidspartner med et godt og fleksibelt servicetilbud, med nødvendig kompetanse til å utføre forebyggende vedlikehold, kalibrering og reparasjoner, bidrar til å sikre effektivitet og driftssikkerhet på laboratoriets instrumentpark.

Bestilling av serviceoppdrag

Når du sender e-post via linken over vil det automatisk bli registrert et nytt serviceoppdrag, og du vil motta en kvittering med saksnummer.
Det er viktig at serienummer og feilbeskrivelse er med i e-posten, samt kontaktopplysninger som navn, epost og telefonnummer.

Logg inn i vårt servicesenter

Her vil du finne informasjon knyttet til både pågående og avsluttede saker. 

Servicesenter

Alle skal få den hjelpen de trenger

Som leverandør av instrumenter og teknisk utstyr siden 1917, har vi god innsikt i hvilke krav kundene stiller til effektivitet og stabilitet. Moderne laboratorieutstyr er avansert, og utgjør ofte en av kombinasjon elektronikk, mekanikk, optikk, kjemi og dataløsninger. Og alt dette skal fungere sammen på en optimal måte. En samarbeidspartner med et godt og fleksibelt servicetilbud, med nødvendig kompetanse til å utføre forebyggende vedlikehold, kalibrering, feilsøking og reparasjoner, vil bidra til å sikre stabil og effektiv drift.

Generelle betingelser for serviceavtaler

Kontaktinformasjon

Servicetelefon: 406 91 600
E-post: service@nmas.no

Servicetelefon
For at du raskt og enkelt skal komme i kontakt med vår serviceavdeling anbefaler vi at du ringer telefonnummer 406 91 600. Her blir henvendelsen din besvart og beskjeder formidlet videre i vårt serviceapparat.

Servicekoordinator

Med en dedikert servicekoordinator har du ett kontaktpunkt for alle henvendelser relatert til service, samt et fast bindeledd mellom deg og våre serviceingeniører.

Serviceingeniører og applikasjonsspesialister med spisskompetanse

Innen laboratoriebransjen er vår serviceavdeling en av landets største og består i dag av over 20 dyktige serviceingeniører med lang erfaring fra laboratorier og industrien. Alle besitter spisskompetanse på produktene og systemene de har serviceansvar for. For å bygge opp og vedlikeholde sin kompetanse, deltar de regelmessig på servicekurs hos våre utenlandske leverandører. Serviceavdelingen er også involvert i forbindelse med prosjektering, installasjon og opplæring på komplekse analysesystemer.