Hemanext

Hemanext er et medisinsk teknologiselskap, USA, som utvikler løsninger hvor målet er å forbedre kvalitet, sikkerhet, effektivitet og kostnader ved transfusjonsbehandling. Selskapets forsknings- og utviklingsinnsats fokuserer på studiet av hypoksisk lagrede røde blodlegemer (RBC). Selskapets mål er å forbedre kvaliteten på lagrede røde blodlegemer ved å begrense oksygen- og karbondioksidnivåene i lagringsmiljøet.

Les mer på Hemanext sin hjemmeside