Alle priser er eksklusiv 25% mva
Skjermingsprodukter til nukleærmedisin
Dispensere og automatiske injektorer for nukleærmedisin
Dosekalibratorer og nødvendig tilbehør til på bruk innen nukleærmedisin
Gammaprober til forskning og kirurgi
Hotlab management system IBC-NM fra Comecer er soleklar markedsleder i Norge
Kalibreringskilder som flattfelt, dosekalibrator kilder og markørpenner til nukleærmedisin
Blyskjermet sikkerhetsbenk klasse II for arbeid med radioaktive stoffer
Sprøyteskjold til alle typer sprøyter innen nukleærmedisin
Thyroid analyser er viktige innen nukleærmedisin
Radio-TLC er en viktig del av kvalitetskontrollen inne nukleærmedisin