Alle priser er eksklusiv 25% mva
Skjermingsprodukter til nukleærmedisin
Vi leverer et godt utvalg av brønntellere og standarder til disse.
Dosekalibratorer og nødvendig tilbehør til på bruk innen nukleærmedisin
Gammaprober til forskning og kirurgi
Hotlab management system IBC-NM fra Comecer er soleklar markedsleder i Norge
Kalibreringskilder som flattfelt, dosekalibrator kilder og markørpenner til nukleærmedisin
Blyskjermet sikkerhetsbenk klasse II for arbeid med radioaktive stoffer
Vi har et meget godt utvalg av skjermede møbler. Vi produserer også møbler etter mål.
Sprøyteskjold til alle typer sprøyter innen nukleærmedisin
Thyroidea analyser er viktige innen nukleærmedisin. Kombinasjoner med brønntellere er også tilgjengelig
Radio-TLC er en viktig del av kvalitetskontrollen innen nukleærmedisin