Om Nerliens Meszansky

Nerliens Meszansky AS er, med røtter helt tilbake til 1917, det eldste selskapet blant norske leverandører av laboratorieutstyr.

Nerliens Meszansky AS er norskeid, og en ledende leverandør av kvalitetsprodukter og servicetekniske tjenester til laboratorier innen helsevesen, industri og forskning. Vi representerer internasjonalt anerkjente produsenter som er helt i front innen sine områder. Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og i tillegg har selskapet salg i Sverige og Danmark via sitt svenske datterselskap, Nordic BioLabs AB. Nerliens Meszansky AS er inne i en spennende og interessant utviklingsfase med klare ambisjoner for årene fremover.

Våre kunder

Vi tilbyr et meget bredt spekter av avanserte spesialinstrumenter for analyse og måling, utstyr dedikert nukleære teknikker og strålevern, basis laboratorieutstyr og spesialreagenser. Markedene vi henvender oss til er:

  • Naturvitenskapelige utdannings- og forskningsmiljøer
  • Helseforetak og private laboratorier
  • Industrielle laboratorier, prosesskontroll og FoU-avdelinger
  • Kontrollinstitusjoner og oppdragslaboratorier
  • Forsvar og sivilforsvar

Kursvirksomhet
Kursvirksomhet er et annet viktig område for oss og regelmessig arrangerer vi kurs, for nye og erfarne brukere, hvor faglig kompetanseutvikling er målsetningen.

Teknisk service
Avansert teknisk utstyr krever at vedlikehold og service utføres av ingeniører med høy faglig kompetanse innen områdene elektronikk, mekanikk, data, optikk og kjemi. Å kunne tilby gode servicetjenester lokalt i Norge er viktig for oss, og serviceavdelingen er derfor et av våre satsingsområder.

Våre medarbeidere
Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte innen sine spesialområder og vi ønsker at de skal oppleves som engasjerte, med yrkesstolthet og positivitet - og med et klart ansvar for at du som kunde skal bli møtt med spisskompetanse og høy grad av serviceinnstilling

Våre leverandører
Våre leverandører, eller samarbeidspartnere som vi kaller dem, er blant de fremste i verden innen sine respektive fagområder. De lanserer stadig nye og spennende løsninger som vi kan tilby det norske markedet. Vi ønsker å være din foretrukne leverandør av og samarbeidspartner på høyteknologiske kvalitetsprodukter – og er lydhør for «ros og ris».

Kvalitet og miljø
Nerliens Meszansky AS er en av få norske leverandører av laboratorieutstyr med et kvalitetssystem sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001 sertifisert miljøstyringssystem. Kvalitet er, og har vært, et prioritert område for Nerliens Meszansky AS. Vi er stolte av å være et av de få selskapene i vår bransje med sertifiserte kvalitets- og miljøstyringssystemer, og har vært ISO-sertifisert siden 1995.

.