Moderne laboratorier bruker kontroller, standarder og sertifiserte referansematerialer for å verifisere, validere og dokumentere at kombinasjonen av metode og instrument leverer korrekte analyseresultater.

Produsentene av referansematerialene vi leverer er akkreditert og sertifisert i tråd med ISO 17025 og ISO Guide 17034. Analysesertifikater følger med alle standarder og referansematerialer. 

 

Akkrediterte eller sertifiserte referansematerialer anbefales der dette finnes, spesielt til akkrediterte analyser.

 

  • LGC Standards er vår hovedleverandør av referansematerialer som brukes i forbindelse med farmakologiske, misbruks- og dopinganalyser. Fra samme produsent har vi vi et bredt spekter av deuterte/isotopmerkede forbindelser til bruk som internstandarder.
  • Uorganiske standarder for analyseteknikker som ICP, AA, ICP-MS, IC og ISE leverer vi fra SPEX Standards.
  • Organiske standarder leverer vi fra to forskjellige produsenter, SPEX Standards og Dr. Ehrensdorfer (del av LGC Standards).
  • For analyser av drikkevann, jord, sjøvann og slam har vi referansematerialer med nivåer tilpasset nordiske forhold, disse kommer fra produsenten VKI.
  • Viskositetsstandarder for instrumenter med spindel- og kon-plate geometri tar vi fra Brookfield
  • Referansematerialer for  pH- og ledningsevnemåling leverer  vi  fra Hach under varemerket Radiometer Analytical  

 

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Kalibreringsbuffere for pH-metre for rutinearbeid og pH-standarder med sporbarhet til NIST for akkrediterte pH-målinger
Kalibreringsløsninger for rutinearbeid og sertifiserte standarder med sporbarhet til NIST for akkrediterte ledningsevnem...
LoGiCal® standarder fra LGC innfrir kravene som stilles til akkrediterte referansematerialer for bruk i farmakologiske o...
Silikonoljer og mineraloljer med definert viskositet for kontroll av viskosimetre og reometre.