Rør - for sporbar prøvelagring

SAFE® 2D er systemer for sporbar langtidslagring av verdifullt prøvemateriale i barkodemerkede rør og rack ved temperaturer ned til -196 ºC. Barkodene er lasergravert i bunnen av rørene og de er meget slitesterke. SBS formatet gjør at SAFE® 2D systemene er tilpasset automatiserte lagringsløsninger.