Bioprinter - 3D Bioprinting

Fleksibele 3D Bioprintere og bioblekk tilpasset ulike formål til spennende forskningsprosjekter innen medisin f.eks. printing av humant vev og fremtidens næringsmidler.