• Viskosimetre og reometre 
  Gjennom 75 år har Brookfield Engineering levert viskosimetre som i dag blir betraktet som standard innen flere bransjer. Produktspekteret omfatter viskosimetre egnet til bruk på kontroll- og forskningslaboratorier, men også for røffe produksjonsmiljøer. In-line instrumenter for kontinuerlig monitoring av viskositet i væskestrømmer og tanker er viktige verktøy i prosess-, næringsmiddel- og oljeindustrien.  Instrumentene kommer i flere modeller, også EX-klassifiserte.
 • Partikkeltelling og partikkelanalyse
  Komplett produktutvalg fra enkle modeller som teller partikler innenfor et gitt størrelsesområde, til de avanserte hvor du også får informasjon om antall, størrelse og størrelsesfordeling. Instrumentene er basert på velprøvde og sikre Coulter Counter prinsippet. Toppmodellen, et laserdiffraksjonsinstrument, har moduler for patikkelanalyse av prøver både på væske- og pulverform.  
 • Teksturmåling
  Ønsker du å finne ut om produktet er hardt eller mykt, elastisk eller kort, seigt eller sprøtt, tykt eller tynt, tåler det transport eller er brekkasjeprosenten for høy?  Å utføre teksturmålinger vil gi deg mer kunnskap om hvordan produktet reagerer på mekanisk påvirkning. Fleksible teksturinstrumenter med et rikt utvalg av testutstyr og en innholdsrik metodesamling gjør at vi kan måle på de fleste materialer.
 • Måling av volum på brød og bakervarer
  Instrumentet VolScan Profiler måler volumet i brød og bakervarer ved hjelp av en laserbasert skanner og bildeteknologi og har nå fått status som en AACC-godkjent metode (ref. 10.16.01).
 • Flyteegenskaper for pulver, granulater og slurrier
  I produksjonsbedrifter som bruker råvarer i pulverform er det viktig å ha tilgang til informasjon om pulverets flytegenskaper. Powder Flow Analyser gir svar på om pulveret f.eks. danner kaker, er statisk, klumper seg eller flyter fritt under mekanisk påvirkning.
 • Måling av volum, tetthet og dimensjoner
  Enkel, rask og ikke-destruktiv målemetode basert på laserscanning som gir nyttig informasjon om et produktets volum og tetthet, og i tillegg vil parametre som overflateareal, vekt og fysiske dimensjoner bli  

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Resiner for innstøping av ulike type prøvematerialer. Technovit er samlebetegnelsen på innstøpningsmassene vi leverer.
Klimaskap for dynamisk materialtesting under kontrollerte temperatur- og fuktighetsbetingelser. Temperaturområde fra -70...
Partikkeltelling og partikkelanalyse med instrumenter basert på enten Coulter prinsippet eller laserdiffraksjon.
Bærbare, håndholdte og stasjonære instrumenter for monitorering av partikkelinnholdet i luften i renrom.
Måling av flytegenskaper for pulver og granulater
Instrumenter for å måle og studere deformasjon av og flytegenskaper til materialer i alle faser - fra væsker til fast st...
For næringsmidler er tekstur og konsistens viktige produktegenskaper. Spørsmål som ofte blir stilt er om produktet er fo...
Viskosimetre for produktutvikling, kvalitetskontroll og prosesskontroll. I modellutvalget finner du instrumenter for mål...
Få eksakte opplysninger om et produkts volum, tetthet, vekt og fysiske dimensjoner med en ikke-destruktiv metode.