Vi har mange års erfaring med leveranser av og service på utstyr til patologiske laboratorier. Fra anerkjente produsenter leverer vi

  • Støpesenter som er enkelt i bruk, gir forbedret brukerkonfort og økt produktivitet
  • Rotrasjonsmikrotomer og sledemikrotomer tilhørende utstyr
  • Frysemikrotomer også kalt kryostater - vi  leverer både manuelle og automatiske modeller
  • Fargemaskiner og fargeløsinger til farging av preparater både innen histologi, cytologi, hematologi og mikrobiologi
  • Fremføringsmaskin eller vevsprosessor. Velg mellom de enkle og de mest avanserte avhngig av bruksområde og kapasitetsbehov. Med Excelsior er Xylen-fri fremføring mulig
  • Oppleggsmaskiner
  • Merkemaskiner for merking av objektglass og kassetter
  • CytopSpin sentrifuge og filtertraktene "CytoFunnel" for preparering av tynne cellesjikt på objektglass
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Automatiske systemer for arkivering av blokker og objektglass
Cytospin sentrifuge, cytofunnel og filterkort
Utstyr for farging av utstryk på cytolgiske og histologiske laboratorier
Mikrotomer, frysemikrotomer og kryostater for perfekte snitt av ulike vevstyper.
Vi leverer kryostater, mikrotomer, fremføringsmaskiner, oppleggsmaskiner, fargemaskiner, merking og innstøpning samt for...
Støpesenter for moderne patologiske laboratorier. Det er enkelt i bruk, gir forbedret brukerkomfort og økt produktivitet