Patologi

Vi leverer kryostater, mikrotomer, fremføringsmaskiner, oppleggsmaskiner, fargemaskiner, utstyr for merking, arkivering og innstøpning, samt forbruksmateriell innen patologi. Digital patologi gir nye muligheter til informasjonsdeling og samhandling, med snittscannere som leverer digital snitt med meget høy bildekvalitet og tilhørende programvare kan vi utstyre patologiske laboratorier på sykehus, innen veterinærmedisin og forskning.