Promega

Fra Promega leverer vi produkter innen DNA- og RNA-rensing og amplifisering, microarray, PCR-reagenser, Maxwell-instrumenter. Dette er produkter som blir brukt av forskere innen biologisk forskning og dekker områdene Genomics, Proteomics, Cellular Analyses, Drug discovery og Genetic Identity.