Alle priser er eksklusiv 25% mva
Robuste feltinstrumenter, laboratorieinstrumenter og applikasjonsspesifikke analysesystemer for kvalitetskontroll og for...
Vannrensesystemer, pipetter, laboratoriehansker, vekter, inkubatorer, tørkeskap, vannbad, sentrifuger, frysere og kjøle...
Blodbankskap, tappebord, plasmafrysere, sjokkfrysere, blodbestråler, blodvipper, sveisere og utstyr innen kvalitetskontr...
Utstyr for celledyrkning, celleanalyse inkludert celleassays, imaging og patch clamp, kloneseleksjon, homogenisering, ek...
Reagenser til forskning innen Genomics, Proteomics, Celleanalyser og rettsmedisinske undersøkelser
Nyskapende løsninger innen flowcytometri, cellesortere og celletelling til forskning og diagnostikk.
Utstyr for alle som arbeider i miljøer hvor ioniserende stråling er i bruk eller skal måles
Synteseutstyr til forskning og utvikling tilpasset prosessutvikling, minipilot, pilot og kiloskala produksjon
Innovative systemer for effektiv arbeidsflyt innen gass-, væske- og ionekromatografi fra verdensledende produsenter.
Mål viskositet, konsistens, tekstur og pulverflyt med instrumenter som regnes for å være bransjestandard.Instrumenter fo...
Løsninger som forenkler arbeidsflyten gjennom bruk av informasjonssystemer og båndløsninger sammen med avanserte analyse...
Til mikrobiologiske analyser leverer vi instrumenter for automatisk utsåing av bakterieprøver, WASP, bakteriologiske med...
Vi leverer kryostater, mikrotomer, fremføringsmaskiner, oppleggsmaskiner, fargemaskiner, utstyr for merking, arkivering ...
Vi leverer standarder inkludert sertifiserte og akkrediterte referansematerialer for organiske-, uorganiske-, misbruks-...
Kvantitativ og kvalitativ analyse av organiske og uorganiske komponenter med fleksible, brukervennlige og driftssikre sp...