Reacti-system

Enjkelt system for prøveopparbeiding og derivatisering. Oppvarming, røring og fordamping foregår i samme enhet.