Gassgeneratorer

En gassgenerator er et praktisk og kostnadseffektivt alternativ til gassflasker, dewars og bulklagring av laboratoriegass. Tradisjonelle kilder til nitrogen- og hydrogengass er forbundet med løpende leverings-, administrasjons- og leiekostnader,  som igjen påvirker virksomhetens økonomi.