DNA- og RNA-ekstraksjon

Kit for manuell og automatisert ekstraksjon av DNA-fragmenter, Genomisk DNA og RNA og plasmider.