Proteinanalyse

Reagenser for proteinekspresjon,opprensing og analyse