Transportkasser med kjøling

Transportkasser for blodprodukter - sørger for riktige og kontrollerte temperaturbetingelser under frakt