Knauer

Knauer er vår samarbeidspartner innen væskekromatografi med teknikker som analytisk HPLC /UHPLC, preparativ LC,  Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC), Simulated Moving Bed (SMB) og on-line SPE i sin portefølje.

Les mer på Knauer sin hjemmeside