Leverandører

Her finner du en alfabetisk liste over våre leverandører og lenker til deres hjemmesider.
3DHISTEC
3DHISTEC

3DHISTECH har spesialisert seg på digitale løsninger innen patologi. De utvikler og leverer kraftfulle verktøy for rask og nøyaktig diagnostikk, til medisinsk forskning og utdanningsformål. Fremtiden innen patologi er digital, og bruk av bildeteknologi vil bidra til raskere, enklere og bedre diagnoser.

Ler mer her

Automess
Automess

Automess er en tysk produsent av strålevernsutstyr. I Norge brukes doseratemeteret Automess 6150 i stor utstrekning innen offshore industri, forsvar, sivilforsvar, forskning og kontrollinstitutter.

Les mer på Automess sin hjemmeside

Axion
Axion
Axion biosystems er vår leverandør for live-cell imaging og elektrofysiologi.  Deres instrumenter tilbyr kontinuerlig, ikke-invasiv overvåkning av in vitro-cellemodeller. Mange av instrumentene kommer med mobil-app slik at du kan følge med cellekulturene dine utenfor laboratoriet.
B Medical Systems
B Medical Systems

Blodbankskap, ultrafrysere, plasmafrysere og sjokkfrysere, samt frysere og kjøleskap til laboratoriebruk er B Medical Systems (tidligere Dometic) sitt spesialfelt. De har også kjølesystemer for transport av blodprodukter. 

Les mer om B Medical Systems her.

Bangs Laboratories, inc.
Bangs Laboratories, inc.

Leverandør av forbruksvarer til flowcytometri, her finner du antistoffer, standarder og kalibreringskuler.

Les mer på Bangs Laboratories, Inc. sin  hjemmeside.

 

Beckman Coulter Flowcytometri
Beckman Coulter Flowcytometri

Flowcytometre for klinisk bruk og til forskning, cellesorterere, antistoffer, analyseprogramvare, reagenser og kit for flowcytometri.

Les mer på Beckman Coulter Life Sciences hjemmeside.

Beckman Coulter Life Science
Beckman Coulter Life Science

Pipetteringsroboter, flowcytometre, celletellere, partikkelanalysatorer, ultra- og high-speed sentrifuger med Innovative og smarte løsninger til moderne laboratorier. Antistoffer til forskning og diagnostikk, samt reagenser for automasjon.

Les mer på Beckman Coulter Life Sciences sin hjemmeside.

Best Theratronics Ltd.
Best Theratronics Ltd.

Fra Best Theratronics, tidligere MDS Nordion, leverer vi bestrålingsutstyr og strålekilder. Deres blodbestrålere for sterilisering av blodposer er levert til og i bruk på de fleste norske blodbanker.

Les mer på Best Theratronics sin hjemmeside.

Binder GmbH
Binder GmbH

Meget stort utvalg av tørkeskap, inkubatorskap, kjøleinkubatorer, klimaskap, vekstkammere og skap til materialtesting.

Les mer på Binder GmbH sin hjemmeside

Biochrom
Biochrom

Fra Biochrom leverer vi instrumenter for analyse av aminosyrer i forskjellige prøvematrikser.

Les mer på Biochrom sin hjemmeside

Bioreba AG
Bioreba AG

Reagenser og kit for diagnostikk av plantesykdommer. I levereringsprogrammet finnes reagenser for å påvise plantepatogener på frukt, bær, grønnsaker, vindruer og korn.

Les mer på Bioreba sin hjemmeside.

Brand GmbH
Brand GmbH

Glass, plast, dispensere, pipetter og forbruksartikler av høy kvalitet skaffer vi fra Brand  i Tyskland. 

Les mer på Brand sin hjemmeside

Büchi Glas Uster AG
Büchi Glas Uster AG

Anerkjent sveitsisk produsent av reaktor, trykkreaktorer (autoklaver) og pilotanlegg i glass, stål, Hasteloy, mm for kjemisk syntese, prosesskjemi og reaksjonskjemi.

Les mer på Büchi Glas Uster AG sin hjemmeside

Cellexus Ltd
Cellexus Ltd

Bioreaktoren CellMaker benytter engangsposer som reaksjonskammer. Sammenlignet med tradisjonelle bioreaktorer er dette en vesentlig forenkling når det kommer til renhold . 

Les mer på Cellexus sin hjemmeside

CellPath
CellPath

Leverandører av forbruksvarer og småinstrumenter som er i daglig bruk på patologiske laboratorier til histologiske og cytologiske undersøkelser.

Les mer på CellPath sin hjemmeside

Chemglass
Chemglass

Chemglass er en amerikanske produsent av glassreaktorer, filterreaktorer, prosessreaktorer og bioreaktorer for reaksjonsvolumer fra 300 mL til 100L.

Les mer på Chemglass sin hjemmeside.

Comecer
Comecer

Comecer er spesialister på sikkerhetsutstyr til Hotlab på sykehus og universiteter. Her finner du dosekalibratorer, system for doseadministrasjon, opptaksmålere, blyskjermede sikkerhetsbenker og avtrekkskap, skjermings- og strålevernsutstyr.

Les mer på COMECER sin hjemmeside.

ConceptoMed
ConceptoMed

Vi leverer SalivaPOD™ spyttprøver fra ConceptoMed.

 

Les mer på ConceptoMed sin hjemmeside.

Copan Italia
Copan Italia

Innovative løsninger som setter standarden for utstyr til preanalytisk fase tilpasset behovene på moderne mikrobiologiske laboratorier.   Kjente og etablerte varemerker er FLOQSwabs®, LBM®, UTM®, eNAT®, WASP® og UniVerse™.

Les mer om Copan på leverandørens hjemmeside

Elga LabWater
Elga LabWater

Med vannrensesystemer fra Elga Veolia vil laboratoriet ha en sikker forsyning av rent vann enten det er til generelt bruk (Type III-vann) eller til de mest sensitive analysene (Type I-vann). Vi hjelper deg med å konfigurere vannrensesystemet tilpasset bruksområdet og vannforbruk.

Les mer på produsentens hjemmesider

Epredia - Anatomisk patologi
Epredia - Anatomisk patologi

Til patologiske laboratorier leverer vi instrumenter og forbruksvarer representert ved de kjente varemerkene Shandon og Mikrom. 

Les mer på Epredia sin hjemmeside

FA-tech Diagnostics
FA-tech Diagnostics
Høyteknologiske automasjonsløsninger og forbruksvarer til histologiske undersøkelser

 
 

Foss AS
Foss AS

Markedsledende leverandør av instrumenter for kvantitativ analyse av fett, protein og nitrogen, fiber og vann i fôr, korn og næringsmidler.  Her finner du moderne teknikker som NIR / NIT sammen med de våtkjemiske referansemetodene Kjeldahl, løsemiddelekstraksjon og fiberektraksjon. Analyser av biodrivstoff og nitrogeninhold i avløpsvann er andre bruksområder.

Les mer på Foss sin hjemmeside

Gilson Inc
Gilson Inc

Gilson er en betydelig leverandør av pipetter og automatisert væskehåndtering som inkluderer injeksjonsroboter, fraksjonsamlere, automatisert SPE og HPLC.

Les mer på Gilson sin hjemmeside

Hach
Hach

pH-metre, ledningsevnemetre, multimetre og titratorer med tilhørende elektroder, ledningevneceller og prober sammen med sertifiserte pH- og ledningsstandarder, renseløsninger for elektroder og buffere for bruk i felt, på laboratoriet og i produksjon. utgjør vårt produktutvalg fra Hach. Elektrodene fra Radiometer Analytical er en del av Hach sitt leveringsprogram.

Les mer på Hach sin hjemmeside

Haemonetics
Haemonetics

Haemonetics er en ledende leverandør av løsninger for fremstilling og administrasjon av blod- og blodkomponenter. Her finnes vel utprøvde løsninger for blodtapping og fremstilling av plasma, blodplater, røde blodceller m.m. til blodbank, samt hemostaseinstrument og utstyr for autotransfusjon i forbindelse med operasjoner.  

Les mer om på Haemonetics sin hjemmeside

Heidolph Instruments GmbH
Heidolph Instruments GmbH

Heidolph Instruments produserer laboratorieutstyr av høy kvalitet i Tyskland og selger det i mer enn 80 land over hele verden.
Selskapet tilbyr et bredt spekter av laboratorieutstyr: Fordampere (for laboratorier og industri), magnetrørere, overhead rørere, vortexere og ristere, peristaltiske pumper og helhetlige kjemisk synteseprosess-løsninger som kan tilpasses. Kan brukes over hele verden innen blant annet kjemi, biovitenskap og kosmetikk.

 

Les mer

Hemanext
Hemanext

Hemanext er et medisinsk teknologiselskap, USA, som utvikler løsninger hvor målet er å forbedre kvalitet, sikkerhet, effektivitet og kostnader ved transfusjonsbehandling. Selskapets forsknings- og utviklingsinnsats fokuserer på studiet av hypoksisk lagrede røde blodlegemer (RBC). Selskapets mål er å forbedre kvaliteten på lagrede røde blodlegemer ved å begrense oksygen- og karbondioksidnivåene i lagringsmiljøet.

Les mer på Hemanext sin hjemmeside

Huber
Huber

Fra leverandøren Huber leverer vi høykvalitetsutstyr for termoregulering, kjøle- og varmesirkulatorer for avansert temperaturkontroll av eksterne systemer.

Les mer på Huber sin hjemmeside

Immucor
Immucor

Komplett produktlinje av antisera og sjeldne lektiner til blodtyping og transfusjonsmedisin.

Les mer på Immucor sin hjemmeside.

Interascience GAS
Interascience GAS

Leverandør av spesialtilpassede gasskromatografer, Compact GC, pyrolyse- og prøveprepareringsinstrument før GC-analyse.

Les mer på Intrascience GAS sin hjemmeside

IUL
IUL

Dilutere, mastikatorer, spiralplatespreder og kolonitellere som blir brukt til mikrobiologiske undersøkelser er kjerneproduktene til IUL.

Les mer på IUL sin hjemmeside.

Julabo
Julabo

Vannbad, termostater, rystevannbad, samt avanserte kjøle- og varmesirkulatorer til intern og ekstern temperaturkontroll.

Les mer på Julabo sin hjemmeside

Knauer
Knauer

Knauer er vår samarbeidspartner innen væskekromatografi med teknikker som analytisk HPLC /UHPLC, preparativ LC,  Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC), Simulated Moving Bed (SMB) og on-line SPE i sin portefølje.

Les mer på Knauer sin hjemmeside

KNF
KNF

KNF har spesialisert seg på membranpumper med høy fleksibilitet for pumping av væske og gass. Flowområde fra 30 µL til 3 L og opp til 6 bar.

Tysk leverandør med lang fartstid i bransjen grunnlagt 1946. 

Les mer på KNF sin hjemmeside.

Kubota
Kubota

Bordsentrifuger til PCR-rør. miktroplater og blodprøverør.

Les mer på Kubota sin hjemmeside.

LGC Standards
LGC Standards

LGC leverer narkotiske og farmakologiske standarder både i form av rene substanser og sertifiserte løsninger, under varemerket LoGical. Organiske standarder fra Dr Ehrenstorfer er en del av produktspekteret til LGC Standards.

Les mer på LGC Standard sin hjemmeside.

Ljungberg & Kögel AB
Ljungberg & Kögel AB

Fra Ljungberg & Kögel leverer vi blodvipper og sveisere  for bruk i blodbanker. 

Les mer på Ljungberg & Kögel sin hjemmeside.

LVL Technologies
LVL Technologies

LVL Technologies produserer rør og plater for sikker og sporbar lagring av biologisk prøvemateriale i temperaturer ned til - 196ºC. 

Les mer på LVL Technologies sin hjemmeside

Macherey-Nagel GmbH
Macherey-Nagel GmbH

Kvalitetsprodukter til kromatografi. HPLC og GC-kolonner, sprøytefiltre, vials, caps og septa, samt SPE-kolonner for fast fase ekstraksjon..

Les mer på Macherey-Nagel sin hjemmeside

MBS - Molecular Biology Systems
MBS - Molecular Biology Systems

Den ultraraske thermocycleren NextGenPCR®  er flaggskipet fra Molecular Biology Systems. Med sin ekstreme hastighet er PCR-maskinen spesielt attraktiv i tilknytning til sekvenseringsapplikasjoner. 

Les mer på produsentens hjemmeside

Medite
Medite

Fra den tyske produsenten Medite, leverer vi instrumenter innen histologi, cytologi og patologi.

Les mer på Medite sin hjemmeside

Molecular Devices LLC
Molecular Devices LLC
Molecular Devices produserer utstyr med basis i forskjellige analyse- og deteksjonsteknikker som benyttes i forskning innen områdene molekylærbiologi, cellebiologi, medisin og farmasi. 

Produktspekteret omfatter modulbaserte platelesere, platevaskere og spesielle assay kit, samt utstyr for bildeanalyse og microarray.

Les mer på Molecular Devices sin hjemmeside

MP Biomedical LLC
MP Biomedical LLC

FastPrep24 5G homogenisator, lyseringskit og kit for rask og effektiv isolering av  DNA, RNA og proteiner.

Les mer på MP Biomedicals sin hjemmeside 

Neogen Corporation Inc
Neogen Corporation Inc

Neogen Corporation leverer bakteriologiske medier, hurtigtester for patogene bakterier, mykotoksiner og allergener.

Les mer på Neogen Corporation sin hjemmeside.

Nordic Lab A/S
Nordic Lab A/S

Nordic Lab A/S er vår samarbeidspartner på frysere fra 75 til 253 liter, for lagring av prøver som Virus, bakterier, celler, vevsprøver og vaksiner. Kistefrysere holder: -25, -45, -60 og -86 ºC. Stående frysere holder: -45, -60 og -86ºC.

Les mer på Nordic Lab A/S sin hjemme side

 
NuAire
NuAire

NuAire produserer et stort utvalg av sterilbenker (LAF-benker) klasse I,II og III, spesialbenker for dyrestaller, samt CO2 inkubatorer

Les mer på NuAire sin hjemmeside 

Peak Scientific
Peak Scientific

PEAK Scientific er en verdensledende produsent av nitrogen-, luft- og hydrogen-gassgeneratorer til laboratoriebruk. Løsningene de tilbyr er svært pålitelige og driftssikre, validert av verdens ledende instrumentprodusenter for bruk til LC-MS, GC, GC-MS og ICP-MS.

Les mer på Peak Scientific sin hjemmeside

PHC B.V.
PHC B.V.

Ultrafrysere av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. De er stabile, robuste og kjent på markedet. Fra PHC leverer vi også celledyrkingsplast til 3D-kultur og stamcelleforskning, under merkevaren Primesurface.

Les mer på PHC B.V. hjemmeside her.

Porex
Porex

Porex produserer serumfilter og filter til prøveglass.

Les mer på Porex sin hjemmeside

Precisa Instruments AG
Precisa Instruments AG

Fra Precisa Instruments leverer vi semi-mikrovekter, analysevekter og presisjonsvekter til laboratoriebruk samt for bruk i industrien, samt tørkevekter og det automatiske forskningssystem PrepAsh for bestemmelse av av askeinnhold.

Les mer på Precisa Instruments AG sin hjemmeside.

Promega
Promega

Fra Promega leverer vi produkter innen DNA- og RNA-rensing og amplifisering, microarray, PCR-reagenser, Maxwell-instrumenter. Dette er produkter som blir brukt av forskere innen biologisk forskning og dekker områdene Genomics, Proteomics, Cellular Analyses, Drug discovery og Genetic Identity.

Les mer på Promega sin hjemmeside

Pyrol AB
Pyrol AB

Spesialister på pyrolyseutstyr beregnet for termisk nedbrytning av prøvematerialer som skal analyses på GC og GC-MS

Les mer på Pyrol AB sin hjemmside

RadTag
RadTag

Fra RadTag leverer vi stålingsindikatorer for bruk på blodposer.

Les mer om RadTag på leverandørens hjemmeside

Scie-Plas Ltd
Scie-Plas Ltd

Fra den engelske produsenten Scie Plas, leverer vi utstyr til elektroforese og annet innen biovitenskap.

Les mer på Scie-Plas sin hjemmeside.

Sciex
Sciex

Sciex massespektrometre og kapillærelektroforeseløsninger er designet av forskere som tenker applikasjon - enten det gjelder rutineanalyser eller komplekse analytiske eksperimenter. Forrsknings- og utviklingsteamet til Sciex står for kontinuerlig innovasjon, slik at analytikere og forskere har verktøyene som trengs for å arbeide på nye og innovative måter.

Applikasjonsområdene er innen klinisk diagnostikk, miljøanalyse, testing av mat- og drikkevarer, rettsmedisinske analyser, og forskning innen Life Science og farmasi. 

Les mer på Sciex sin hjemmeside

Serstech AB
Serstech AB
Spesialister på portabel instrumentering basert på Raman-spektroskopi for bruk til identifikasjon av narkotika, eksplosiver, farlige stoffer (HazMat) og innen CBRN.
Shield Scientific
Shield Scientific

Fra Shield Scientific leverer vi nyeste teknologi innen hansker som gir deg optimal beskyttelse mot smitte og kjemikalier, samt spesialhansker for arbeid i renrom.

Les mer på Shield Scientific sin hjemmeside.

Spex CertiPrep
Spex CertiPrep

Standarder og sertifiserte referansematerialer er Spex Certiprep sitt spesialområde. Her finnes et stort utvalg av uorganiske standarder til AA, ICP, ICP-MS og IC og organiske standarder til GC, GC-MS, LC og LC-MS.

Les mer på Spex Certiprep Ltd. sin hjemmeside

Stable Micro Systems
Stable Micro Systems

Instrumentering, programvare og testutstyr for teksturmåling på matvarer, volum på bakevarer og flytegenskapene til pulver.

Les mer på Stable Micro Systems sin hjemmeside

 

Syrris Ltd
Syrris Ltd

Syrris Ltd har et stort utvalg av glassreaktor, reaksjonssystemer for batch-baserte synteser (Atlas og Globe) og mikroreaktorer for flow-baserte synteser (Asia, FRX og Africa).

Les mer på Syrris Ltd. sin hjemmeside

T2 Biosystems
T2 Biosystems

Instrumentering og testpaneler til hurtigdiagnostikk av sepsis er T2 Biosystems sett spesialfelt. Med teknologien fra T2 Bisosystems foreligger analysesvaret etter 3 til 5 timer og pasienten kan få riktig behandling tidligere. Per i dag har de testpaneler for bakterier, Candida og resistens. 

Les mer på produsentens hjemmeside

Temptime
Temptime

Temptime (tidligere William Laboratories) produserer indikatorer for bruk til temperaturkontroll av blodposer. Safe-T-Vue benyttes av et stort antall blodbanker i Norge.

Les mer på Temptime sin hjemmeside.

Tenak
Tenak

Leverandør av kryobokser og rack for lagring av prøver i frysere, ultrafrysere og flytende nitrogen.

Les mer på Teknak sin hjemmeside

Thermo Scientific - kromatografi forbruk
Thermo Scientific - kromatografi forbruk

Et meget rikt utvalg av forbruksvarer til kromatografi - kolonner, vials, caps, crimpere, septa, korker, SPE-kolonner og sprøytefiltre.

Les mer på Thermo Scientific sin  hjemmeside.

Thermo Scientific - Spektroskopi
Thermo Scientific - Spektroskopi

Vår hovedleverandør av instrumentering innen molekylær spektroskopi med teknikker som FT-IR, Raman, NIR, UV-Vis, NMR, XPS og XRF.

Les mer på leverandørens hjemmeside.

Tomy Digital Biology
Tomy Digital Biology

Merkevaren TOMY autoklaver kommer fra den japanske produsenten Tomy Digial Biology

Les mer på Tomy Digital Biology sin hjemmeside.

Tosoh GmbH
Tosoh GmbH

Tosoh Bioscience  har et bredt utvalg av LC-kolonner for SEC bioseparasjoner.

Les mer på Tosoh Bioscience GmbH sin hjemmeside.

Vacuubrand
Vacuubrand

Vacuubrand har kvalitetsprodukter innen vakuumpumper og vakuumtilbehør spesialtilpasset laboratoriebruk og kjemiske prosesser, korrosive miljøer og for bruk i EX-områder. Vi er Vacuubrands kvalifiserte samarbeidspartner i Norge.  

Les mer på Vacuubrand sin hjemmeside.

Van der Heijden GmbH
Van der Heijden GmbH

Van der Heijden leverer et bredt utvalg av chillere og kjølesirkulatorer for laboratoriebruk, tilkobling til analyseinstrumenter og i ulike industrielle prosesser.

Les mer på Van der Heijden sin hjemmeside

WAK-Chemie
WAK-Chemie

Fra WAK-Chemie leverer vi CryoSure. CryoSure er en væske som benyttes ved nedfrysing av levende celler, den bevarer cellene slik at de ikke blir ødelagt eller dør.

Les mer på WAK-Chemie sin hjemmeside her

Worthington Biochemical
Worthington Biochemical

Leverandør av enzymer som collagenase.

Les mer på Worthington Biochemical sin hjemmeside

 
YSI Life Sciences
YSI Life Sciences

Instrumenter for måling blodsukker og laktat i fullblod.

Les mer på YSI Life Sciences sin hjemmeside.