Alle priser er eksklusiv 25% mva
  • Artikler: 0
  • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

    Vakummpumpe - kjemitype PC 3001 VARIO select
    Opplysning: 2 mbar Pumpehastighet: 2 m3/time. Vakuumpumpe med programmering og trinnløs regulering fra 1080 til 2 mbar. Miljøvennling med tilnærmet 100 % gjenvinning av løsemidler. Kjemisk resistent.
    Varenummer: VAC 20700200