Vi har mange års erfaring med leveranser av og service på utstyr til patologiske laboratorier.  Fra anerkjente produsenter leverer vi

  • Støpesenter som er enkelt i bruk, gir forbedret brukerkonfort og økt produktivitet
  • Mikrotomer og tilhørende utstyr
  • Frysemikrotomer også kalt kryostater - vi  leverer både manuelle og automatiske modeller
  • Fargemaskiner og fargeløsinger til farging av preparater både innen histologi, cytologi, hematologi og mikrobiologi
  • Fremføringsmaskin eller vevsprosessor. Velg mellom de enkle og de mest avanserte avhngig av bruksområde og kapasitetsbehov. Med Excelsior er Xylen-fri fremføring mulig
  • Oppleggsmaskiner
  • Merkemaskiner for merking av objektglass og kassetter
  • Spesialsentrifugen CytopSpin og forbruksvarer for preparering av tynne cellesjikt på objektglass (CytoSpin)
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva