Patologi - reagenser og forbruk

Vi har mange års erfaring med leveranser av og service på kryostater, mikrotomer, fremføringsmaskiner, oppleggsmaskiner, fargemaskiner, merking og innstøpning samt forbruksmateriell,