Patologi - reagenser og forbruk

Vi leverer kryostater, mikrotomer, fremføringsmaskiner, oppleggsmaskiner, fargemaskiner, merking og innstøpning samt forbruksmateriell