Vår produktportefølje omfatter 

  • Transportmedier for bakterier og virus fra Copan
  • Prøvetaningssvabre som eSwab, UTM, FecalSwab og UriSwab er kjente merkevarer fra Copan
  • Automatisering av hele utsædprosessen med WASP og WASP LAB
    Det robotiserte instrumentet WASP tar seg av hele prosessen: Fra å skru av korken på primærrøret til å stable skåler. I utvidelsen av WASP kommer WASPLAB, der ferdig utsådde skåler blir overført til inkubator(er), sjekket for vekst, avlest og resultatene rapportert  til LIMS
  • Bakteriologiske medier for tillaging av oppformeringsbuljonger og agarskåler
  • ATP målere og prøvetakningsvabere for hygienetesting i produksjonsbedrifter
  • ELISA-baserte hurtigmetoder for påvisning av patogene bakterier som Salmonella, E.Coli O157:H7 og Listeria Monocytogenes,
  • Hurtigtester for påvisning av mycotoksiner og allergener leverer vi fra produsenten Neogen
  • Av generelt laboratorieutstyr til mikrobiologiske laboratorier leverer vi podeøser, inkubatorskap, CO2 - inkubatorer, pH-metre, vannbad, pipetter, autoklaver og LAF-benker
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Fleksible og robuste automasjonsløsninger til mikrobiologiske laboratorier på sykehus og innen næringsmiddelindustrien
Acumedia leverer bakteriologiske medier til buljonger og dyrkningsagarer agarer av meget høy kvalitet og til gunstige pr...
Fortynning av prøver - gravimetrisk og dispensering av bestemte volumer
Automatiser prosedyrene med farging av objektglass
Et komplett utvalg av selektive medier eller buljonger for bruk i bakteriologiske laboratorier leverer vi fra Copan Ital...
Testkit for å påvise rester av allergener i forbindelse med produksjon av matvarer
Hurtigtester for påvisning av E. Coli O157:H7, Listeria, Salmonella og andre.
Utstyr for hygienekontroll av både overflater og luft i produksjonsområder.
Forenklet telling av kolonier og soneavlesning ved hjelp av manuelle og automatiske småinstrumenter.
Effektiv og sikker homogenisering av prøver uten fare for krysskontaminering og forurensning.
Reduser feilkilder med automatisk merking av petriskåler
Sterile og kalibrerte podeøser med heksagonalt skaft.
Hurtigtester for påvisning av mycotoksinene DON, Ocratoksin, Fumonisin, T-2, Zeralenone og Aflatoksin.
Elisakit og reagenser for påvisning av virus som forårsaker plantesykdommer
Inokulering av petriskåler med den unike spiralteknikken
Hurtigtester for påvisning av algetoksiner i skjell og sjømat - Histamin, DSP, ASP og PSP
Copan er verdensledende produsent av innovative løsninger for preanalytisk fase. Her finner du transportsystemer for bak...