Vår produktportefølje omfatter 

  • Transportmedier for bakterier og virus fra Copan
  • Prøvetaningssvabre som eSwab, UTM, FecalSwab og UriSwab er kjente merkevarer fra Copan
  • Automatisering av hele utsædprosessen med WASP og WASP LAB
    Det robotiserte instrumentet WASP tar seg av hele prosessen: Fra å skru av korken på primærrøret til å stable skåler. I utvidelsen av WASP kommer WASPLAB, der ferdig utsådde skåler blir overført til inkubator(er), sjekket for vekst, avlest og resultatene rapportert  til LIMS
  • Bakteriologiske medier for tillaging av oppformeringsbuljonger og agarskåler
  • ATP målere og prøvetakningsvabere for hygienetesting i produksjonsbedrifter
  • ELISA-baserte hurtigmetoder for påvisning av patogene bakterier som Salmonella, E.Coli O157:H7 og Listeria Monocytogenes,
  • Hurtigtester for påvisning av mycotoksiner og allergener leverer vi fra produsenten Neogen
  • Av generelt laboratorieutstyr til mikrobiologiske laboratorier leverer vi podeøser, inkubatorskap, CO2 - inkubatorer, pH-metre, vannbad, pipetter, autoklaver og LAF-benker
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Fleksible og robuste automasjonsløsninger innen mikrobiologi
Acumedia leverer bakteriologiske medier til buljonger og dyrkningsagarer agarer av meget høy kvalitet og til gunstige pr...
Fortynning av prøver - gravimetrisk og dispensering av bestemte volumer
Automatiser prosedyrene med farging av objektglass
Et komplett utvalg av selektive medier eller buljonger for bruk i bakteriologiske laboratorier leverer vi fra Copan Ital...
Testkit for å påvise rester av allergener i forbindelse med produksjon av matvarer
Hurtigtester for påvisning av E. Coli O157:H7, Listeria, Salmonella og andre.
Kontrollèr at både overflater og luft i produksjonsområder tilfredsstiller kravene til renhet.
Forenklet telling av kolonier og soneavlesning ved hjelp av manuelle og automatiske småinstrumenter.
Masticator for mikrobiologiske laboratorier - effektiv homogenisering av prøver uten fare for krysskontaminering
Reduser feilkilder med automatisk merking av petriskåler
Sterile og kalibrerte podeøser med heksagonalt skaft.
Hurtigtester for påvisning av mycotoksinene DON, Ocratoksin, Fumonisin, T-2, Zeralenone og Aflatoksin.
Elisakit og reagenser for påvisning av virus som forårsaker plantesykdommer
Inokulering av petriskåler med den unike spiralteknikken
Innovative løsninger for preanalytisk fase. Prøvetaknings- og transportsystemer for bakterier og virus, fæces, DNA-kit f...