Produktene du finner i kategorien basis labutstyr kommer alle fra anerkjente leverandører kjent for høy kvalitet, og produktspekteret omfatter

 • Vannrensesystemer fra Elga LabWater 
 • Fryse- og kjøleskap fra B Medical Systems
 • Laboratoriehansker i logiske fargekoder, rød, orange og grønn, som beskytter bruker mot kjemikalier, bakterier og virus. Produsent er Shield Scientific
 • Inkubatorskap og kjøleinkubatorer fra Binder 
 • Muffelovner fra Nabertherm
 • Klimaskap og vekstkamre fra Binder
 • Kjøle- og varmesirkulatorer for intern og ekstern temperaturkontroll fra produsentene Julabo og Huber
 • Pipetter og pipettespisser fra Gilson
 • Renromshansker i nitril og lateks, sterile og usterile, samt i forskjellige lengder leverer vi fra Shield Scientific    
 • Sentrifuger – bordsentrifuger, high-capasity, high-speed og ultrasentrifuger fra Beckman Coulter.
 • Bordsentrifuger fra Kubota
 • Tørke- og varmeskap fra Binder
 • Vakuumpumper og vakuumsystemer
 • Vakuumskap for materialer som må tørkes på en skånsom måte
 • Vannbad fra Julabo og Huber
 • Laboratorievekter i flere prisklasser - analysevekter, semimikrovekter og presisjonsvekter fra Precisa
 • Ultrafrysere
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
TOMY gulvautoklaver er driftssikre, enkle å innstallere på brukerstedet, tar liten gulvplass og er lette å bruke. De lev...
Kjøleskap og frysere for bruk i laboratorier og til oppbevaring av legemidler, fra -30 til -60ºC. Miljømodeller med lavt...
Automatiserte løsninger for kontrollert innfrysing og lagring av biologisk materiale ved temperaturer ned til -185 °C.
Engangshansker med praktiske fargekoder - velg hanske etter hvilken risiko du blir utsatt for, enten det er kjemikalier...
Inkubatorer med og uten kjøling for dyrkning av bakterier under optimale temperaturbetingelser. Skap for tørking av prøv...
Lysmikroskoper og stereomikroskoper fra Zeiss for rutinearbeid på laboratorier, forskning og undervisning. Smarte løsnin...
Minipuls 3 - en robust og fleksibel peristaltisk pumpe
Fra Gilson har vi et bredt spekter av enkanals pipetter med god ergonomi, spesialpipetter for vanskelige prøver og moder...
Roboter for å automatisere fast fase ekstraksjoner (SPE) og akselerert løsemiddelekstraksjon (ASE) er begge teknikker so...
Her finner du bordsentrifuger, High-Speed sentrifuger, ultrasentrifuger og analytsike ultrasentrifuger
Sirkulasjonskjølere er ideelle for laboratorier og industrien med behov for fjerne varme/kjøle på en miljøvennlig, vannb...
Edwards er en av verdens ledende innen design, teknologi, produksjon og service av vakuumpumper. I mer enn 100 år har de...
Vakuumpumper og systemer for bruk i lab og prosess. Dette er pumper og styreenenheter som passer perfekt for vakuumkontr...
HUBER og JULABO kjøle- og varmesirkulatorer for avansert temperaturkontroll samt vannbad, termostater og rystevannbad.
PURELAB - er en serie fleksible vannrensesystemer for laboratorier. De leverer ultrarent vann til de mest krevende analy...