Produktene du finner i kategorien basis labutstyr kommer alle fra anerkjente leverandører kjent for høy kvalitet, og produktspekteret omfatter

 • Fryse- og kjøleskap fra B Medical 
 • Laboratoriehansker i logiske fargekoder, rød, orange og grønn, som beskytter bruker mot kjemikalier, bakterier og virus fra Shield Scientific. 
 • Inkubatorskap og kjøleinkubatorer fra Binder 
 • Muffelovner fra Nabertherm
 • Klimaskap og vekstkamre fra Binder
 • Kjøle- og varmesirkulatorer for intern og ekstern temperaturkontroll fra produsentene Julabo og Huber
 • Pipetter og pipettespisser fra Gilson
 • Renromshansker i nitril og lateks, sterile og usterile, samt i forskjellige lengder leverer vi fra Shield Scientific    
 • Sentrifuger – bordsentrifuger, high-capasity, high-speed og ultrasentrifuger fra Beckman Coulter. Små bordsentrifuger fra TOMY Digital Biology
 • Tørke- og varmeskap fra Binder
 • Vakuumpumper og vakuumsystemer fra Vacuubrand
 • Vakuumskap for materialer som må tørkes på en skånsom måte
 • Vannbad fra Julabo
 • Laboratorievekter i flere prisklasser - analysevekter, semimikrovekter og presisjonsvekter fra Precisa
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
TOMY gulvautoklaver er driftssikre, enkle å innstallere på brukerstedet, tar liten gulvplass og er lette å bruke. De lev...
Automatiserte løsninger for kontrollert innfrysing og lagring av biologisk materiale ved temperaturer ned til -185 °C.
Hansker med praktiske fargekoder - velg hanske etter hvilken risiko du blir utsatt for, enten det er kjemikalier eller ...
Inkubatorer med og uten kjøling for dyrkning av bakterier under optimale temperaturbetingelser. Skap for tørking av prøv...
Kjøleskap og fryseskap for bruk i laboratorier og til oppbevaring av legemidler. For de som tenker miljø har vi modeller...
Minipuls 3 - en robust og fleksibel peristaltisk pumpe
Stort utvalg av solide pipetter med god ergonomi, samt spesialpipetten Microman for de vanskelige prøvene. Kalibrering o...
Roboter for å automatisere fast fase ekstraksjoner (SPE) og akselerert løsemiddelekstraksjon (ASE) er begge teknikker so...
Her finner du bordsentrifuger, High-Speed sentrifuger, ultrasentrifuger og analytsike ultrasentrifuger
HUBER Sirkulasjonskjølere (Chillers) – temperaturregulering fra -30 til +130 C
Ultrafrysere til laboratorier og renrom for oppbevaring på - 86 C
Vakuumpumper og systemer for bruk i lab og prosess. Dette er pumper og styreenenheter som passer perfekt for vakuumkontr...
HUBER og JULABO kjøle- og varmesirkulatorer for avansert temperaturkontroll samt vannbad, termostater og rystevannbad.
PURELAB - en serie fleksible vannrensesystemer som leverer ultrarent vann til avanserte analyseteknikker og vann til gen...