Axion

Axion biosystems er vår leverandør for live-cell imaging og elektrofysiologi.  Deres instrumenter tilbyr kontinuerlig, ikke-invasiv overvåkning av in vitro-cellemodeller. Mange av instrumentene kommer med mobil-app slik at du kan følge med cellekulturene dine utenfor laboratoriet.