• HR-Xpert konseptet
  • Omvendtfase
  • Normalfase
  • Ionebytterfase
  • Faser for spesielle applikasjoner
  • SPE metodeutviklingskit
Chromabond HR-Xpert_Brosjyre 2016.pdf
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
HyperSep SPE kolonner til prøveforberedelse i et tradisjonelt format.
Ekstraksjon og opprensing av pesticider i matvarer og komplekse prøvematrikser.
Applikasjoner hvor små elueringsvolum kombinert med god reproduserbarhet er viktig.
Vakuummanifolder for HyperSep™ SPE-kolonner gjør det enkelt å behandle flere prøver samtidig