Elga LabWater

Med vannrensesystemer fra Elga Veolia vil laboratoriet ha en sikker forsyning av rent vann enten det er til generelt bruk (Type III-vann) eller til de mest sensitive analysene (Type I-vann). Vi hjelper deg med å konfigurere vannrensesystemet tilpasset bruksområdet og vannforbruk.

Les mer på produsentens hjemmesider