Alle priser er eksklusiv 25% mva
 • Artikler: 0
 • Vis filter

Produktfilter

Leverandører

Materiale

Farge

Størrelse

Bruksområde

Kvalitetsnivå

Beskyttelse

  2mL rør med 150mg MgSO4 ,50mg PSA, 50mg Karbon, 100 stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg Anhydrous Magnesiumsulfat, 50 mg PSA, 50 mg GCB.
  Varenummer: THR 60105-202
  2mL rør med 150mg MgSO4, 50mg PSA, 100stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 50 mg PSA
  Varenummer: THR 60105-203
  2mL rør med 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg +C18, 100stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 50 mg PSA, 50 mg C18
  Varenummer: THR 60105-204
  15mL rør med 900mg MgSO4, 300mg PSA, 150mg Karbon, 50stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 300 mg PSA, 150 mg GCB
  Varenummer: THR 60105-205
  15mL rør med 900mg MgSO4, 300mg PSA & 150mg+C18, 50stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 300 mg PSA, 150 mg C18
  Varenummer: THR 60105-206
  6mL rør med 400mg PSA, 200mg Karbon, teflon frit, 30stk
  Opplysning: Schenck Method Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 400 mg PSA on bottom, 200 mg GCB on top, sparated by a frit
  Varenummer: THR 60105-207
  6mL rør med 500mg PSA,250mg Karbon, teflon frit, 30stk
  Opplysning: Schenck Method Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 500 mg PSA on bottom, 250 mg GCB on top, sparated by a frit
  Varenummer: THR 60105-208
  6mL rør med 500mg PSA, 500mg Karbon, teflon frit, 30stk
  Opplysning: Schenck Method Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 500 mg PSA i bunn, 500 mg GCB over, adskilt med frit
  Varenummer: THR 60105-209
  50mL rør med 6g MgSO4, 1.5g Sodium Acetate, 250stk
  Opplysning: QuEChERS ekstrakjson Dispersiv SPE-ekstraksjon, QuEChERS, er en effektiv og robust teknikk for å ekstrahere pesticider fra matvarer og andre komplekse prøver. 50ml rør med 6000 mg vannfri MgSO4, 1500 mg vannfri Natriumacetat
  Varenummer: THR 60105-210
  50mL rør med 4g MgSO4, 1g NaCl, 250stk
  Opplysning: QuEChERS ekstrakjson Dispersiv SPE-ekstraksjon, QuEChERS, er en effektiv og robust teknikk for å ekstrahere pesticider fra matvarer og andre komplekse prøver. Sentrifugerøret på 50ml som inneholder en blanding av 4000 mg vannfri Magnesiumsulfat og1000 mg vannfri Natriumklorid
  Varenummer: THR 60105-211
  50mL rør med 6g MgSO4, 1.5 g NaCl + Na-citrater, 250stk
  Opplysning: QuEChERS ekstrakjson Dispersiv SPE-ekstraksjon, QuEChERS, er en effektiv og robust teknikk for å ekstrahere pesticider fra matvarer og komplekse prøver. Rør med 6000 mg vannfri MgSO4, 1500mg NaCl, 1500mg Natriumcitrat Tribasic Dihydrate, 750 mg Di-natriumsitrart Sesquihydrate
  Varenummer: THR 60105-212
  15mL rør med 900mg MgSO4, 300MG PSA, 50stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 300 mg PSA
  Varenummer: THR 60105-214
  15mL rør med 900mg MgSO4, 150MG PSA, 50PK
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg vannfri Magnesiumsulfat, 150 mg PSA
  Varenummer: THR 60105-215
  50mL rør med 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g NaCit Tri, 250stk
  Opplysning: QuEChERS ekstrakjson Dispersiv SPE-ekstraksjon, QuEChERS, er en effektiv og robust teknikk for å ekstrahere pesticider fra matvarer og andre komplekse prøver. Inneholder 4000mg vannfri MgSO4, 1000mg NaCl, 1000mg Natriumcitrat Tribasic Dihydrate, 500mg Disodium Citrate Sesquihydrat
  Varenummer: THR 60105-216
  15mL rør med 900mg MgSO4, 150mg, PSA 45mg GCB, 50PK
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 150 mg PSA, 45 mg GCB
  Varenummer: THR 60105-217
  15mL rør med 900mg MgSO4, 150mg PSA, 15mg GCB, 50PK
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 150 mg PSA, 15 mg GCB
  Varenummer: THR 60105-218
  2mL rør med 150mg MgSO4, 25mg PSA, 100stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 25 mg promary/Secondary Amine
  Varenummer: THR 60105-219
  2mL rør med 150mg MgSO4, 25mg PSA, 25mg C18, 100PK
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 25 mg PSA, 25 mg C18
  Varenummer: THR 60105-220
  2mL rør med 150mg MgSO4, 25mg PSA, 2.5mg GCB, 100stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 25 mg PSA, 2.5 mg GCB
  Varenummer: THR 60105-221
  2mL rør med 150mg MgSO4, 25mg PSA, 7.5mg GCB, 100stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 25 mg PSA, 7.5 mg GCB
  Varenummer: THR 60105-222
  2mL rør med 150mg MgSO4, 50 mg PSA, C18 og GCB, 100stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB
  Varenummer: THR 60105-223
  15mL rør med 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 50stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 1200 mg anhydrous magnesiumsulfat, 400 mg PSA
  Varenummer: THR 60105-224
  15mL rør med 1200mg SO4, 400mg PSA og C18, 50PK
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 1200 mg anhydrous magnesiumsulfat, 400 mg PSA, 400 mg C18
  Varenummer: THR 60105-225
  15mL rør med 1200mg MgSO4, 400mg PSA, C18 og GCB, 50stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 1200 mg anhydrous magnesiumsulfat, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB
  Varenummer: THR 60105-226
  15mL rør med 900mg MgSO4, 150 PSA 150C18, 50PK
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 150 mg PSA, 150 mg C18
  Varenummer: THR 60105-227
  15ml rør med 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg GCB, 50PK
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 50 mg PSA, 50 mg GCB
  Varenummer: THR 60105-230
  15ml rør med 150mg MgSO4, 300mg PSA,150mg Chlorofiltr,50stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 300 mg PSA, 150 mg chlorofiltr
  Varenummer: THR 60105-231
  50mL rør med 1.5g MgSO4, 0.5g C18, 250stk
  Opplysning: QuEChERS ekstrakjson Dispersiv SPE-ekstraksjon, QuEChERS, er en effektiv og robust teknikk for å ekstrahere pesticider fra matvarer og andre komplekse prøver. Sentrifugerør på 50ml inneholder en blanding av1500 mg magnesiumsulfat, 500 mg C18
  Varenummer: THR 60105-234
  15mL rør med 1200mg MgSO4, 900mg PSA, 50stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 1200 mg anhydrous magnesiumsulfat, 900 mg PSA
  Varenummer: THR 60105-235
  2mL rør med 150mg MgSO4, 50mg PSA, 10pk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 50 mg PSA
  Varenummer: THR 60105-303
  15mL rør med 900mg MgSO4, 300mg PSA, 150mg GCB, 10stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 300 mg PSA, 150 mg GCB
  Varenummer: THR 60105-305
  15mL rør med 900mg MgSO4, 300mg PSA, 150mg C18, 50PK
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 300 mg PSA, 150 mg C18
  Varenummer: THR 60105-306
  50mL rør med 6g MgSO4, 1.5g NaAcetate, 25stk
  Opplysning: QuEChERS ekstrakjson Dispersiv SPE-ekstraksjon, QuEChERS, er en effektiv og robust teknikk for å ekstrahere pesticider fra matvarer og andre komplekse prøver. Inneholder 6000mg vannfri MgSO4 og 1500mg vannfri Natriumacetat
  Varenummer: THR 60105-310
  50mL rør med 4g MgSO4, 1g NaCl, 25stk
  Opplysning: QuEChERS ekstrakjson Dispersiv SPE-ekstraksjon, QuEChERS, er en effektiv og robust teknikk for å ekstrahere pesticider fra matvarer og komplekse prøver. Inneholder: 4000mg vannfri Magnesiumsulfat, 1000 mg natriumklorid
  Varenummer: THR 60105-311
  50mL rør med 6g MgSO4,1.5g NaCl, 1.5g NaCTD, 750mg CDS, 25st
  Opplysning: QuEChERS ekstrakjson Dispersiv SPE-ekstraksjon, QuEChERS, er en effektiv og robust teknikk for å ekstrahere pesticider fra matvarer. Inneholder 6000mg vannfri MgSO4, 1500mg NaCl, 1500mg Natriumcitrate tribasic dihydrate, 750mg Natriumcitrate dibasic
  Varenummer: THR 60105-312
  15mL rør med 750mg MgSO4, 250mg PSA, C18 og GCB, 50stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 50 mg PSA, 50 mg GCB
  Varenummer: THR 60105-313
  15mL rør med 900mg MgSO4, 150mg PSA, 10stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 150 mg PSA
  Varenummer: THR 60105-315
  50mL rør med 4g MgSO4, 1g NACTD, 0.5gNaCDS, 25stk
  Opplysning: QuEChERS ekstrakjson Dispersiv SPE-ekstraksjon, QuEChERS, er en effektiv og robust teknikk for å ekstrahere pesticider fra matvarer og andre komplekse prøver. 4000mg anhydrous MgSO4, 1000mg NaCl, 1000mg Natriumcitrate tribasic dihydrate, 500mg Natriumcitrate dibasic
  Varenummer: THR 60105-316
  15mL rør med 900mg MgSO4, 150mg PSA, 45mg GCB, 10stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 150 mg PSA, 45 mg carbon
  Varenummer: THR 60105-317
  15mL rør med 900mg MgSO4, 150mg PSA, 15mg GCB, 10stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 150 mg PSA, 15 mg carbon
  Varenummer: THR 60105-318
  2mL rør med 150mg MgSO4, 25mg PSA, 100stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 25 mg PSA
  Varenummer: THR 60105-319
  2mL rør med 150mg MgSO4, 25mg PSA, 25mg C18, 10stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 25 mg PSA, 25 mg C18
  Varenummer: THR 60105-320
  2mL rør med 150mg MgSO4, 25mg PSA, 7.5mg GCB, 100stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 150 mg anhydrous magnesiumsulfat, 25 mg PSA, 7.5 mg GCB
  Varenummer: THR 60105-322
  15mL rør med 900mg MgSO4, 150mg PSA og C18, 10stk
  Opplysning: QuEChERS opprensing Dispersiv SPE-opprensing, QuEChERS-metoden, er en populær prøve-prep teknikk i forbindelse med pesticidanalyser av matvarer og landbruksprodukter. Rørene innholder en blanding av 900 mg anhydrous magnesiumsulfat, 150 mg PSA, 150 mg C18
  Varenummer: THR 60105-327
  QuEChERS Multi-pack 4g MgSO4,1g NaCl, 0.5mg, 50stk
  Opplysning: QuEChERS, HyperSep Multipack må suppleres med tomme sentrifugerør og korker. 4000 mg vannfri Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumklorid, 500 mg Natriumcitrat dibasic sesquihydrate, 1000 mg Natriumcitrat tribasic
  Varenummer: THR 60105-333
  QuEChERS Mylar 4g MgSO4, 1g NaCl, 50stk
  Opplysning: QuEChERS, HyperSep Poser med ferdig blanding av sorbenter til dispersiv SPE-ektraksjon eller opprensing av pesticider i matvarer. Inneholder 4000 mg vannfri Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumklorid
  Varenummer: THR 60105-340
  QuEChERS Mylar 6g MgSO4, 1.5g CH3CHOONa, 50stk
  Opplysning: QuEChERS, HyperSep Poser med ferdig blanding av sorbenter til dispersiv SPE-ektraksjon eller opprensing av pesticider i matvarer. Inneholder 6000 mg vannfri Magnesiumsulfat, 1500 mg Natriumacetat (vannfri)
  Varenummer: THR 60105-341
  QuEChERS Mylar 6g MgSO4, 1.5g NaCl, 50stk
  Opplysning: QuEChERS, HyperSep Poser med ferdig blanding av sorbenter til dispersiv SPE-ektraksjon eller opprensing av pesticider i matvarer. Inneholder 6000 mg vannfri Magnesiumsulfat, 1500 mg Natriumklorid
  Varenummer: THR 60105-342
  QuEChERS Mylar 6g MgSO4, 1.5g NaCl, 1.5g, 50stk
  Opplysning: QuEChERS, HyperSep Poser med ferdig blanding av sorbenter til dispersiv SPE-ektraksjon eller opprensing av pesticider i matvarer. Inneholder 6000 mg vannfri Magnesiumsulfat, 1500 mg Natriumklorid, 1500 mg Natriumcitrat dihydrate, 750 mg diNatriumcitrat sesquihydrate
  Varenummer: THR 60105-343
  QuEChERS Mylar 4g MgSO4, 1g NaCl, 0.5g N, 50stk
  Opplysning: QuEChERS, HyperSep Poser med ferdig blanding av sorbenter til dispersiv SPE-ektraksjon eller opprensing av pesticider i matvarer. Inneholder 4000 mg vannfri Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumklorid, 500 mg Natriumcitrat dibasic sesquihydrate, 1000 mg Natriumcitrat tribasic
  Varenummer: THR 60105-344
  QuEChERS Mylar 1.2g NaCl, 50stk
  Opplysning: QuEChERS, HyperSep Poser med ferdig blanding av sorbenter til dispersiv SPE-ektraksjon eller opprensing av pesticider i matvarer. Inneholder 1200 mg Natriumklorid. Rør må kjøpes separat.
  Varenummer: THR 60105-345
  QuEChERS Mylar 4g Na2SO4 og 0.5g MgSO4, 50stk
  Opplysning: QuEChERS, HyperSep Poser med ferdig blanding av sorbenter til dispersiv SPE-ektraksjon eller opprensing av pesticider i matvarer. Inneholder 4000 mg sodium sulfate, 500 mg vannfri Magnesiumsulfat
  Varenummer: THR 60105-346
  QUEChERS Mylar 4g MgSO4, 1g NaCl,1.5g Na3Cit, 100stk
  Opplysning: QuEChERS, HyperSep Poser med ferdig blanding av sorbenter til dispersiv SPE-ektraksjon eller opprensing av pesticider i matvarer. Inneholder 4000 mg vannfri Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumklorid, 1500 mg Natriumcitrat dibasic dihydrate
  Varenummer: THR 60105-347
  QuEChERS Mylar 4g MgSO4, 2g NaCl, 1.5gNa3Cit 2hyd, 100stk
  Opplysning: QuEChERS, HyperSep Poser med ferdig blanding av sorbenter til dispersiv SPE-ektraksjon eller opprensing av pesticider i matvarer. Inneholder 4000 mg vannfri Magnesiumsulfat, 2000 mg Natriumklorid, 1500 mg Natriumcitrat dibasic dihydrate
  Varenummer: THR 60105-348