Til vannanalyser vil du finne både robuste feltinstrumenter og laboratorieinstrumenter for måling av pH, ledningsevne, TDS, oppløst oksygen og forskjellige ioner.

pH-målinger blir utført ved nær sagt alle laboratorier og i prøvematerialer med svært ulike egenskaper. Med et stort utvalg av gode elektroder og sensorer tilpasset forskjellige bruksområder, buffere og sertifiserte standarder kan tilby utstyr for de aller fleste prøvetyper.

For analyse av protein og nitrogenforbindelser etter Kjeldahls metode leverer vi de anerkjente oppslutningsblokkene og Kjeltec® instrumentene fra Foss. Mange års erfaring gjør at vi har meget solid kompetanse og et velutviklet servicetilbud innen området.

Moderne titratorer kjennetegnes ved at de er enkle å ta i bruk og svært brukervennlige. Modellene vi tilbyr kommer med ferdige metodeoppsett for de vanligste titreringene innen miljø-, næringsmiddel- og petroleumsanalyse, og derfor er terskelen for å komme i gang med å kjøre prøver  lav og langt mindre tidkrevende enn før.

Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Gullstandarden for analyse av aminosyrer - Biochrom 30+
Chromeleon - alt du trenger for å styre laboratoriets kromatografisystemer og massespektrometre.
Ekstraksjon med løsemidler er en kjent teknikk for å bestemme fettinnholdet i bl.a. matvarer og dyrefôr, men også som re...
Elektroder for pH-måling, titrering og red-oks målinger, samt sensorer for måling av oksygeninnhold i vann.
Moderene falltallsinstrument for bestemmelse av enzymaktivitet i mel og spireskader på korn.
Bestem fiberinnholdet i korn, fôr, råvarer, ojlevekster og grovfôr med internasjonale referansemetoder for råfiber, NDF ...
Gasskromatograf med plug-in injektor og detektorskifte brukeren selv kan utføre
Vanquish UHPLC et system for fremtiden med innovative løsninger og spesifikasjoner det er vanskelig å matche
Ionekromatorgrafer for både rutineanalyser og de mest krevende applikasjonene.
Instrumentering for protein- og nitrogenanalyser med Kjeldahls metode og Dumas forbrenningsmetode.
Stort utvalg av utstyr for måling av ledningsevne, pH, TDS, oppløst oksygen og ioner. Feltinstrumenter og laboratorieins...
Stort utvalg av utstyr for måling av ledningsevne, pH, TDS, oppløst oksygen og ioner, enten du skal måle i felt, på labo...
Autotitrator til en rekke parametre innen vann- og miljøanalyser, mat, drikkevarer og petrokjemiske analyser. Kommer med...