Spex CertiPrep

Standarder og sertifiserte referansematerialer er Spex Certiprep sitt spesialområde. Her finnes et stort utvalg av uorganiske standarder til AA, ICP, ICP-MS og IC og organiske standarder til GC, GC-MS, LC og LC-MS.

Les mer på Spex Certiprep Ltd. sin hjemmeside