Nitrogenanalyser Kjeldahl

Instrumentering for protein- og nitrogenanalyser basert på Kjeldahls metode. Vi leverer de anerkjente oppslutningsblokkene og Kjeltec® instrumentene fra Foss A/S i Danmark, og gjennom mange års erfaring har vi ervervet oss meget solid kompetanse og etablert et velutviklet servicetilbud innen området.