Medite

Fra den tyske produsenten Medite, leverer vi instrumenter innen histologi, cytologi og patologi.

Les mer på Medite sin hjemmeside