Syrris Ltd

Syrris Ltd har et stort utvalg av glassreaktor, reaksjonssystemer for batch-baserte synteser (Atlas og Globe) og mikroreaktorer for flow-baserte synteser (Asia, FRX og Africa).

Les mer på Syrris Ltd. sin hjemmeside