Innenfor fagfeltet kjemisk syntese og prosesskjemi tilbyr vi et bredt utvalg av løsninger tilpasset

  • Små og mellomstore batchsynteser
  • Continuous flow kjemi
  • Systemløsninger for prosessoppskalering
  • Storskala produksjon

Produktutvalget omfatter reaktorer, utstyr for dosering, temperaturmåling, temperaturkontroll, pH måling, pH kontroll, vakuummåling, vakuumkontroll, prøvetaking, kjemisk analyse, produktfiltrering, datalogging av reaksjonsparametre og avanserte løsninger for prosesskontroll.

Samarbeidspartnere innen syntese og prosesskjemi er anerkjente produsenter som

  • Büchi Glas Uster - batchreaktorer og trykkreaktorer 
  • Syrris - batchreaktorer og "continuous flow"-reaktorer
  • Chemglas - batchreaktorer og bioreaktorer
  • Huber - sirkulasjonstermostater
  • Julabo - sirkulasjonstermostater
  • Vacuubrand - Vakuumpumper og ATEX-vakuumpumper
Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvilke løsninger vi kan skreddersy og tilby. 
Les mer mindre
Alle priser er eksklusiv 25% mva
Bioreaktorene fra ChemGlass har volumer fra 2 til 15 liter og er svært prisgunstige.
ChemReactors er en serie med høyt ytende prosessreaktorsystemer i skala fra 15 til 252 liter og i temperaturområder fra ...
Reaktorer for filtering under vakuum og trykk.
Flowbasert reaksjonskjemi for produksjon i småskala fra 1 mg til ca. 200 mg
Glassreaktorer for kjemisk prosessutvikling og simulering, oppskalering og produksjon i kilo-skala.
Reaktorer for synteseoppgaver i småskala og opp til 5 liter.
Solide og gjennomførte trykkreaktorer med volumer fra 10 milliliter til 200 liter.