Kjemisk syntese og prosesskjemi

Synteseutstyr til forskning og utvikling tilpasset prosessutvikling, minipilot, pilot og kiloskala produksjon