Kjemisk syntese og prosesskjemi

Nerliens Meszansky tilbyr produkter og tjenester innenfor organisk kjemi, syntese, reaksjonskjemi, prosessoptimalisering, oppskalering og prosesskontroll.  Og i den anledning tilbyr vi et bredt utvalg av kjemiske reaktorer med løsninger for temperaturkontroll, vakuumkontroll, gravimetrisk og volumetrisk dosering, prøveopparbeiding, røring, oppkonsentrering, dosering, datalogging og automasjon innenfor følgende:

 • Reaktorer for småskala produksjon - fra mg til gram skala
 • Reaktorer for minipilot og pilot produksjon – kilogram skala
 • Reaktorer parallell syntese – opptil 6 reaksjoner samtidig
 • trykkreaksjoner – fra 10mL til 200L reaksjonsvolumer
 • blandetanker – fra 15L til 200L volumer
 • filterreaktorer og filter nutscher – fra 10L til 300L volumer
 • bioreaktorer med engangsreaktorposer – fra 2L til 100L
 • utstyr for hydrogenering og polymerisering
 • utstyr for destillasjon og rektifisering
 • utstyr for reaksjonskalorimetriske beregning
 • gass skrubbere – fra 6L til 100L
 • mikroreaktorer (continuous flow) for kontinuerlig småskala produksjon
 • Automatisert kontroll og datalogging av kjemiske reaksjoner og prosesser

Vi strever oss for å tilby tilpassede total løsninger spesifikke for våre kundens behov.

For mer informasjon klikk på lenkene under og ikke nøl med å ta kontakt med oss for ytterligere opplysninger.