Alle priser er eksklusiv 25% mva
Vi lever flere modeller for måling av dose og doserate
Vi har en komplett program med instrumenter for å indentifisere og kvantifisere gammastråling
Vi har et meget bra sortiment for å måle kontaminasjon fra alfa/beta og gammastråling.
Vi leverer både instrumenter til lekkasjekontroll og doserate.
Vi leverer instrumenter for å måle lekkasjestråling fra røntgen.