Temptime

Temptime (tidligere William Laboratories) produserer indikatorer for bruk til temperaturkontroll av blodposer. Safe-T-Vue benyttes av et stort antall blodbanker i Norge.

Les mer på Temptime sin hjemmeside.